Argila Bosch

Empresa dedicada a la fabricació de canals, tubs i accessoris metàl·lics pluvials, cobertes de zenc i coure

Adreça
  • carrer de Tarragona, 54
Codi postal
  • 17181
Ubicació
  • Aiguaviva
Tipus de servei
  • Construcció /
  • Construcció / Accessoris Metàl·lics Pluvials
  • Construcció / Cobertes i Façanes
  • Construcció / Segellats i Hermetismes
  • Construcció / Tubs i Canals